Mbledhja e Bordit Ekzekutiv të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës

Bordi Ekzekutiv i Odës së Përmbaruesve Privat ka  mbajtur  takimin  e  radhës të rregullt  më datë 13.11.2020 përmes platformës Zoom, ku u disktuan disa çështje,  si:

  1. Grupi Punës për Tarifat e Përmbarimit (bashkë me Raportin për vizitën në Shqipëri),
  2. Vendimet e Qeverisë/Ministrisë së Shëndetësis lidhur me Covid-19, 
  3. Temat tjera sipas propozimeve të Anëtarëve të Bordit.

Add your Comment