Takim me Agjencinë Kadastrale të Kosovës

Kryetari i Odës e falënderoi Agjencinë Kadastrale për gatishmërinë për ta rritur dhe konkretizuar bashkëpunimin mes dy institucioneve tona! Pas diskutimeve të nevojshme, u pajtuam që të vazhdojmë takimet për çështje edhe më konkrete!

Add your Comment