Buletini 2019

Oda e Përmbaruesve Privat të Kosovës ka publikuar Buletinin vjetor, në të cilin  listohen të arriturat dhe aktivitetet që janë zhvilluar përgjatë vitit 2019.

Add your Comment