Hapet fushata vetëdijësuese për promovimin e profesioneve të lira ligjore “Zgjidhe çështjen e tënde”

Postuar nga Oda

Të hënën, me dt. 26.03.2018 Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me Projektin e BE-së “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve” , ka hapur fushatën e titulluar “Zgjidhe çështjen tënde”, që sinon informimin dhe e vetëdijesimit për Profesionet e Lira Ligjore. , konkretisht për avokatët, përmbaruesit privat, noterët, ndërmjetësuesit dhe administratorët falimentues.

Me këtë rast, ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, ka potencuar se këto profesione që nga krijimi i tyre kanë mundësi të mira për të marrë pjesë në shërbime, si dhe në shërbimin e gjithmbarshëm ekonomik të Kosovës, duke marrë shërbime në mënyrë më efikase, më të mirë. shpejt, më shumë dhe me kosto më të ulët.

“Kjo fushatë të vetëdijshme, ka për qëllim që të jetë i lidhur me çështjet që janë këto profesione, që të nxisin një nga ata që janë të mirë për mundësitë që kanë nga ata që janë më të mirët, dhe të krijojnë një sens të ri, mbi atë se çfarë profesioni. këto profesione mund të jenë si adresa për të gjetur një tjetër juridike” ka thënë ministri Tahiri.

Ministria Tahiri tha se shumë shpejt do të themelohet një mekanizëm brenda Ministrisë së Drejtësisë, i cili në mënyrë permanente do të ushtrojë drejtësinë, për të kërkuar, se profesionet e lira ligjore, janë adresë të besueshme, transparente dhe llogaridhënëse, rrjedhimisht, janë adresa e drejtësisë. siguri për kryerjen e shpenzimeve të tyre” ka thënë ministri Tahiri.

Shefja e Zyrës së BE-së/Përfaqësuese Speciale e BE-së në Kosovë, Znj. Nataliya Apostolova, ka potencuar se me këtë kampanjë, synohet që të vetëdijesohen akterët e tjerë të përfshirë edhe në profesionistë, si gjykatësit e prokurorët, por synimi kryesor mbesin.

Kryetari i Odës së Përmbaruesve Privat në adresimin që kishte gjatë kësaj fushate potencoi se: sistemi i ri i përmbarimit, i gjithë përmbaruesit filluan në vitin 2014, ndërsa në vitin 2015 u themelua Oda e Përmbaruesve. Paraqitet 37 përmbarues në detyrat e tyre të ushtrojnë funksionin në mënyrë aktive, dhe presim që të rriten numri i përmbaruesve. Rritja e numrit të përmbaruesve besojmë se do të ndikojë në këtë gjë që mund të ketë.

Më poshtë gjeni komplet fjalimin e Kryetarit të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës Z. Arben Gashi:

“E nderuar znj. Natalyia Apostolova – Shefe e Zyrës së BE-së/Përfaqësuese Speciale e BE-së në Republikën e Kosovës,

I nderuar zt. Abelard Tahiri – Ministri i Drejtësisë së Republikës së Kosovës,

E nderuar znj. Laleva – Udhëheqëse e Ekipit të Projektit të BE-së,

Të nderuar kolegë- faqesues të: Ministrisë së Drejtësisë, Odës së Avokatëve, Odës së Noterëve, Odës së Ndërmjetësimit, Odës së Administratorëve të Falimentimit,

Të nderuar të pranishëm,

Ju faleminderit për ftesën për këtë ceremoni,

Oda e Përmbaruesve beson se promovimi i profesioneve të lira që bëhet sot nuk lidhet vetëm me profesionet e lira si punë profesionale, por më shumë simbolet me lidhet me institucionalitetin – simbol dhe profesional – sa i përket reformimit të institucioneve të përgjithshme të sistemit të përgjithshëm. sëmundje. Mozaiku i produkteve të saj në Republikën e Kosovës po plotësohet çdo ditë e më shumë. Përveç kësaj, bashkëpunimin e tyre po shënojnë përparimin e krimit të biznesit për qytetarë dhe biznese.

Në mesin e tyre është edhe sistemi i ri i përmbarimit, i lidhur me përmbaruesit. Në vitin 2014 filloi puna e sistemit të ri të përmbarimit, ndërsa në vitin 2014 u themelua Oda e Përmbaruesve. Paraqitet 37 përmbarues në detyrat e tyre të ushtrojnë funksionin në mënyrë aktive, dhe presim që të rriten numri i përmbaruesve. Rritja e numrit të përmbaruesve besojmë se do të ndikojë në këtë gjë që mund të ketë që të kuptojmë që të zbatojmë ato.

Ministria e Drejtësisë ka themelet në fillimin e profesionit të lirë ligjor dhe, besojmë shumë, se Ministria e Drejtësisë të mburret me suksesin e një profesioni. të gjitha, sistemi i mirëkuptimit ka nevojë për Ministrinë e Përgjithshme të Drejtësisë, të tjerat e tjera të sigurisë, të Odave profesionale që kanë lidhje me sistemin e tyre, të donatorëve dhe të gjithë mekanizmave që kanë në sistem. e sëmundjes.

Konsiderojmë se përmbarimi duhet të shihet ashtu siç është në të vërtetë – pjesë e sistemit të produkteve të saj, një nga hallkat kryesore të produkteve të saj, të cilat punojnë në punën e tyre të tjera dhe organeve të tjera të Republikës së Kosovës. Paimin dhe të pavarur të sistemit të përmbarimit, nuk mund të funksionojë disa funksione të tjera efikase përfundojnë!

ÇFARË ËSHTË PËRMBARIMI?

Siç po ndodh çdo ditë e më shumë, përmbarimi është një nga mekanizmat e Ministrisë së Jashtme të Komisionit të Gjykatës, apo siç njihet ndryshe përmbarimi është një profesion i lirë ligjor. Procedura e përmbarimit është faza e fundit e procesit të gjykimit. Pa përmbarim efektiv dhe në kohë të arsyeshme.

Të shumtat e aktiviteteve të përmbarimit të kryhen nga përmbaruesit, përveq çështjeve që më lidhin me familjen dhe ato nga marrëdhënia e punës. Veprimet e kryera nga përmbarimi i cili është për ndërmarrjen e veprimeve të përmbarimit. Disa ndryshime janë kryesore të përmbarimit:

  • Përmbarimi realizon faktik të gjithë të gjithë;
  • Përmbarimi është garanci për funksionimin efikas të ekonomisë;
  • Përmbarimi rritë pikëpamjen e familjes në lidhje me këtë dhe shton besimin e tyre në lidhje me këtë çështje;

Të nderuar,

Përmbaruesit janë të shumëfishta të kryerjen e funksioneve të tyre ligjore të përmbarimit, si dhe të tjera për ofrimin e ndihmës për kontrollin e politikave ashtu edhe për plotësimin eventual të tij.

Ju faleminderit shumë.”

Add your Comment