Mbahet takimi i rradhes i jashtëzakonshëm i Bordit Ekzekutiv të OPP-së

Me datë 15/08/2018 u mbajt takimi i radhës i jashtëzakonshëm i Bordit Ekzekutiv të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës, në të cilin u diskutua lidhur me thirrjën e takimit të ardhshëm të Kuvendit të Odës i cili u caktua të mbahet me datë 15 shtator 2018. Në takim Kryetari i Odës Z. Arben Gashi informoi anëtaret e Bordit Ekzekutiv lidhur me takimet e fundit që ka pasur gjatë muajit korrik dhe gusht me përfaqësues të institucionve vendore dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Gjithashtu gjatë takimit u diskutua edhe lidhur me përgjegjësitë e secilit anëtar të Bordit Ekzekutiv rreth çështjeve të caktuara të cilat do të kontribuonin në zhvillimin institucional të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës në përmbushjën e objektivave strategjike të Odës.

Add your Comment