Janë zgjedhur anëtarët e rinj të Këshillit të Kontrollit, Bordit Ekzekutiv dhe Kryetarit të Dhomës

Të shtunën më 20.01.2018 është mbajtur mbledhja e rregullt e Kuvendit të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës. Është thirrur për raportim të punës së Bordit Ekzekutiv të mëparshëm, zgjedhjen e Bordit të ri Ekzekutiv, zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Kontrollit, Kryetarit dhe nënkryetarit të Dhomës.

Kryetarja aktuale e Odës, Emine Sherifi – Lubeniq gjatë mbledhjes së Kuvendit i njoftoi të gjithë anëtarët e Kuvendit të Odës se ajo së bashku me të gjithë anëtarët e Bordit Ekzekutiv kanë vendosur që të mos pretendojnë para organeve të tjera të Odës dhe duke u tërhequr nga e drejta e tyre për të konkurruar, në mënyrë që të gjithë anëtarët e tjerë të kenë mundësinë të konkurrojnë dhe të zgjidhen, kështu që ata mendojnë se është një praktikë e mirë t’u jepen anëtarëve të gjitha mundësitë për të dëshmuar aftësitë e tyre në udhëheqjen e proceseve të Dhomës dhe forcimin e profesioni i Përmbaruesve Privat në Republikën e Kosovës.

Mbledhja e Kuvendit vazhdoi me ngritjen e Komisionit për numërimin dhe verifikimin e votimeve, duke vazhduar me propozimet e deputetëve të Kuvendit për anëtarë të Bordit Ekzekutiv. Nga anëtarët e pranishëm të Kuvendit u propozuan 11 kandidatë të cilët garuan për t’u zgjedhur anëtarë të Bordit të ri Ekzekutiv të Odës. Pas votimit të fshehtë, anëtarët e Bordit Ekzekutiv të Dhomës së Përmbaruesve Privatë të cilët morën më shumë vota dhe njëkohësisht u zgjodhën anëtarë të Bordit të ri Ekzekutiv janë:

  1. Z. Atip Mustafa,
  2. Znj. Rezarta Metaj,
  3. Z. Arben Gashi,
  4. Z. Zija Bala,
  5. Zoti Rushit Hoxha,
  6. Z. Besnik Aliu dhe
  7. z.Arsim Bajraktari.

Më pas Bordi i ri Ekzekutiv i atëhershëm zgjodhi për kryetar të Dhomës z. Arben Gashi dhe nënkryetare znj. Rezarta Metaj.

Në punimet e Kuvendit, anëtarë të Këshillit të Kontrollit u zgjodhën z. Valdrin Beka, z. Driton Govori dhe z. Perparim Xhelili.

Kuvendi i Odës është organi më i lartë që mbikëqyr punën e Bordit Ekzekutiv dhe Kryetarit të Odës. Ai përbëhet nga të gjithë Përmbaruesit Privatë të diplomuar nga Ministri i Drejtësisë. Aktualisht Kuvendi i Odës ka 37 anëtarë, ndërsa të pranishëm në mbledhjen e rregullt të Kuvendit ishin 31 anëtarë.

Add your Comment