Pranimi i detyrës nga kryetari i mëparshëm te kryetari i ri i Odës bëhet

Të hënën, dt. Kryetarja e mëparshme e Odës, znj. Emine Sherifi-Lubeniqi, me datë 22.01.2018, ia dorëzoi detyrën kryetarit të ri z. Arben Gashi, i zgjedhur nga Kuvendi i Odës, i cili u mbajt më 22.01.2018.

Kryetarja e mëparshme e Dhomës i uroi suksese kryetares së re, duke shprehur gatishmërinë për ta ndihmuar atë në procedurat e nisura gjatë mandatit të saj.

Znj. Sherifi – Lubeniqi e njoftoi presidentin e ri për proceset që janë me prioritet të lartë për sistemin e përmbarimit privat. Më tej pohohet se strukturat e reja vazhdojnë proceset e iniciuara me institucionet bashkëpunuese të Republikës së Kosovës për të siguruar qasje në regjistrat publikë të pronave të paluajtshme, regjistrat civil etj. Si prioritetet e vitit 2018 të Odës për arritjen e të cilave strukturat e reja duhet të funksionojnë, janë: krijimi i Sistemit Informativ të Përmbarimit Privat, imuniteti funksional për përmbaruesit privatë (mbrojtja e profesionit), anëtarësimi në UIHJ, unifikimi i sistemit të tarifave, eliminimi i shprehjes “përmbarues privat” për. fakti që autorizimet e dhëna nga shteti për përmbaruesit janë publike, duke shmangur konkurrencën e pandershme,

Në fund, kryetari i ri i Odës, z.

Add your Comment