Mbahet takimi i rregullt i bordit ekzekutiv të OPP-së

Te enjten, datë 19 korrik 2018 është mbajtur takimi i rregullt i Bordit Ekzekutivi të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës. Gjatë takimit anëtaret e Bordit kanë diskutuar rreth 11 pika të rendit të ditës, ndër to edhe aprovimi i Strategjisë së Komunikimit të Odës, pastaj krijimi dhe përdorimi i E-mailave zyrtar, trajtimi i lëndëve të transferuara nga Gjykatat në përputhje me UA.MD.01/2017, adresimi i çështjes së mos-ekzekutimit me kohë të urdhrave përmbarimor nga Thesari etj.

Në mbledhje ishin prezent të gjithë anëtaret e Bordit.

Add your Comment