Organizohet trajnimi i fundit për vitin 2017 me temen “Shitja e dërgimit të luajtshme dhe të paluajtshme përmes një kandi publik”

Më dt. 20.12.2017 Oda e Përmbaruesve Privat të Kosovës ka trajnim e fundit për këtë vit me temën “Shitja e dërgon të luajtshme dhe të paluajtshme përmes ankandit publik”, ku si trajner ka qenë i përfshirë në Gjyqtarin e individëve të Apelit Z. Qerim Ademaj. Edhe në të njëjtën ditë nga ora 14:00 deri në orën 16:00 kanë qenë edhe përfaqësuesit e ATK-së Znj. Zana Llapashtica dhe Z. Isuf Zeqira të kenë krijuar çështjet që ndërlidhen me tatimet dhe mënyrat e mbajtjes së librave në biznesin e zyrave përmbarimore.

Gjatë trajnimit janë analizuar nga më të ndryshmet nga ana e Përmbaruesve Privat për me afatet që duhet aplikuar në rastin e shitjeve të dërgojë të luajë dhe të paluajtshme përmes ankandeve publike, të pranimit dhe dorëzimit të sendeve, pronar tek tjetri etj. Diskutimi ishte mjaft i ndërlidhur ku palët paraqiten problemet e problemeve që janë duke u bërë gjatë procesit të zbatimit të praktikave.

Add your Comment