Lansohet fushata vetëdijësuese për Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës

Të enjten, dt. 30.11.2017 Organizimi i Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe me punë të USAID-it, në takimet e mbajtura në shesh21 është zyrtarët zyrtarë të fushatave të vetëdijës për gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës në të cilët kanë marrë pjesë edhe anëtarët e Odës. Kjo fushatë ka për qellim që të jetë një qytetar dhe një qasje që është e lehtë në ligjet e Republikës së Kosovës në mënyrë që të sigurohet që bizneset të ligjet të tjera të zbatohen në mënyrë transparente, të njëtrajtshme dhe jo diskriminuese.

Programi i kësaj fushate ishte informimi i Gazetës Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe publikimet e fundit të miratuara të bëra, qasja në platformën e Gazetës zyrtare në mobil si dhe përditësimet.

Add your Comment