Mbahet konferenca e 7-të vjetore për Sistemin e Drejtësisë

Të shtunën, dt. 02. 02.12.2017 nën organizimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës është Konferenca e 7-të Gjyqësore në Kosovë që nga të pranishmit janë sfiduar dhe arritur në sistemin Gjyqësor në Kosovë. Në këtë përfaqësues përfaqësues të Këshillit Gjyqësor si nikoqir, kanë marrë pjesë edhe President i Republikës së Kosovës Hashim Thaqi, ambasadori amerikan Greg Delawie, ambasadori i OSCE –së në Kosovë, Jan Braathu, Ministria e Drejtësisë Abelard Tahiri, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës Kosovës, përfaqësues të shtetit anëtar të Quintit, Avokati i Popullit, përfaqësues të shoqërisë civile etj. Punimet e Konferencës i hapi kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, i cili deklaroi se gjykatat e tyre, disa viti, kanë mbaruar Kosovën gjatë vlerësimit të efikasitetit në zgjidhjen e lëndëve..

Në këtë Konferencë ka qenë e njohur edhe Oda e Përmbaruesve Privat e Kosovës është cila ndodhet nga Kryetarja e Odës Znj. Emine Sherifi – Lubeniqi.

Add your Comment