Deklaratë lidhur me sulmin ndaj Përmbaruesit Privat të dt.09.02.2023