Trajnimi: “Përdorimi dhe Përfitimet e Sistemit të Menaxhimit të Rasteve Përmbarimore (EMS)”

Oda e Përmbaruesve Privat të Kosovës, në bashkëpunim me Programi i USAID Drejtësia Komerciale, ka organizuar trajnim me temën “Përdorimi dhe përfitimet e Sistemit të Menaxhimit të Rasteve Përmbarimore (EMS)”- Trajnimi është mbajtur në dy grupe më dt. 21 dhe 22 maj 2024, në ambientet e Hotel Internacional, në trajnim morën pjesë Z. Qemajl Marmullakaj, Zëvendës Drejtor, Programi i USAID Drejtësia Komerciale, Përmbaruesit Privatë. Trajnimi është mbajtur nga Z. Kushtrim Dragusha, Menaxher për Zhvillim të Proceseve të Automatizuara, Programi i USAID Drejtësia Komerciale