Posts by: admin

Organizohet një takim miqësor ndërmjet anëtarëve të Bordit të mëparshëm dhe Bordit të ri Ekzekutiv të Dhomës

Të hënën, dt. Më 29.01.2018 është mbajtur mbledhja e parë konstituive e Bordit të ri Ekzekutiv të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës. Punën e Bordit e hapi kryetari i ri i Odës z. Arben Gashi, i cili fillimisht u uroi mirëseardhje anëtarëve të rinj të Bordit Ekzekutiv, duke shprehur besimin se ata do të

Read More

Mbahet takimi i rradhes i jashtëzakonshëm i Bordit Ekzekutiv të OPP-së

Me datë 15/08/2018 u mbajt takimi i radhës i jashtëzakonshëm i Bordit Ekzekutiv të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës, në të cilin u diskutua lidhur me thirrjën e takimit të ardhshëm të Kuvendit të Odës i cili u caktua të mbahet me datë 15 shtator 2018. Në takim Kryetari i Odës Z. Arben Gashi

Read More

Kryetari i Odës takon shefin e Departamentit për Ligj dhe Monitorim të Komunave të MAPL-së

Të martën me datë 30.01.2018 Kryetari i Odës z. Arben Gashi së bashku me Drejtorin e Shërbimit Profesional z. Mervan Zejnullahu takuan Drejtorin e Departamentit Ligjor dhe Monitorimit të Komunave z. Fatos Qerimi dhe Udhëheqësin e Divizionit. për Monitorimin e Komunave në MAPL z. Besim Myrtezani. Kryetari i Odës, z. Gjatë takimit, drejtori i Departamentit

Read More

Hapet fushata vetëdijësuese për promovimin e profesioneve të lira ligjore “Zgjidhe çështjen e tënde”

Postuar nga Oda nëe martë 27 mars 2018 Të hënën, me dt. 26.03.2018 Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me Projektin e BE-së “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve” , ka hapur fushatën e titulluar “Zgjidhe çështjen tënde”, që sinon informimin dhe e vetëdijesimit për Profesionet e Lira Ligjore. , konkretisht për avokatët,

Read More

Trjanim përmbarimi i akteve noteriale

Oda e Përmbaruesve Privat të Kosovës, në bashkëpunim me Odën e Noterëve të Kosovës, ka organizuar trajnim me temën “Permbarimi i Akteve Noteriale”- Trajnimi është mbajtur më dt. 12.10.2019, në ambientet e Hotel Amazona, në trajnim morën pjesë Kryetari i Odës së Noterëve zt. Aliriza Beshi, Noterët zt. Sefadin Blakaj dhe Shpend Haskaj si trajnues,

Read More

(Shqip) Kryetari i Odës takon udhëheqësin e projektit CLE Z. Thompson dhe ekspertin Z. Uitdehaag

Të mërkurën, me dt. 14.02.2018 në zyret e Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës, Kryetari i Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës Z. Arben Gashi së bashku me Drejtorin e shërbimit profesional Z. Mervan Zejnullahu, kanë takuar Udhëheqësin e Projektit të USAID- Contracts Law Enforcement Z. Christopher Thompson dhe Sekretarin e Unionit Ndërkombëtar të Përmbaruesve

Read More

Përmbaruesit privatë trajnohen mbi përmbarimin e vendimeve të arbitrazhit dhe akteve të ndërmjetësimit

Oda e Përmbaruesve Privat, ka organizuar trajnim me temat: “Përmbarimi i Vendimeve të Arbitrazhit” dhe “Përmbarimi i Akteve të Ndërmjetsimit” Trajnimi është mbajtur më dt. 23.11.2019, në ambientet e Hotel Roadside, në trajnim morën pjesë : Sylejman Nuredini (Kryetar i Tribunalit të Arbitrazhit në Odën Ekonomike të Kosovës) si dhe Faton Morina (Ndërmjetësues) dhe zt.

Read More

Buletini 2019

Oda e Përmbaruesve Privat të Kosovës ka publikuar Buletinin vjetor, në të cilin  listohen të arriturat dhe aktivitetet që janë zhvilluar përgjatë vitit 2019.

Read More

Raporti i punës për Vitin 2019

Read More

Trajnimi i Mbikëqyrjes së ligjshmërisë së punës dhe inspektimit të Përmbaruesve

Më 03 dhjetor 2020 Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me Odën e Përmbaruesve Privat të Kosovës, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme të realizuara në platformën Zoom me temën “Mbikëqyrja e ligjshmërisë së punës dhe inspektimit të përmbaruesve”. Trajnues i punon në këtë trajnim është znj. Feride Podvorica, Eksperte në fushën e përmbarimit.

Read More