Posts by: admin

Raporti i punës së odës së përmbaruesve për vitin 2019

Read More

Oda e përmbaruesve privat të Kosovës në forumin virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me programin e USAID për drejtësi komerciale

Arben Gashi, kryetar në Odën e Përmbaruesve Privat të Kosovës në forumin virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Programin e USAID për Drejtësi Komerciale, theksoi se institucioni që ai drejton ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Drejtësisë lidhur me vendimet e marra gjatë kësaj kohe. Gashi

Read More

Oda e Përmbaruesve Privat të Kosovës në forumin virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me programin e USAID për drejtësi komerciale

https://video.gjirafa.com/commercial-cases-during-covid-19-handling-of-enforcement-drejtesia-komerciale-gjate-covid-19-trajtimi-i-ceshtjeve-te-permbarimit?fbclid=IwAR0q7Yxn8bLv92Ixkv6oYxJfgHkQ3JCNbKPTS2KFKduRMpvpj81xsuxdOqU

Read More

Qëndrimi i OPPK-së lidhur me rikthimin e normalitetit të punës së përmbaruesve privat

Read More

Qëndrimi Bordit Ekzekutiv të Odës së Përmbaruseve Privat të Kosovës

Read More

Kryetari i Odës së Përmbaruesve vizitoi Odën e Avokatëve të Kosovës

Më dt. 19.06.2020 Kryetari i Odës së Përmbaruesve të Kosovës (OPK) zt. Arben Gashi takoi Kryetarin e OAK zt. Behar Ejupi.Kryetari z.Gashi e uroi z.Ejupin për zgjedhjen në pozitën e Kryetarit dhe i dëshiroi shëndet, sukses dhe realizim të çdo projekti.Gjatë takimit, Kryetarët biseduan për tema që lidhen me aktivitetet e tyre dhe u pajtuan

Read More

Telegram urimi

Telegrami i Urimit nga Kryetari i Odës për përmbaruesit e Republikës së Kosovës me rastin e 1 Korrikut – Ditës së Përmbarimit. Ndonëse përmbareusit ende përballen me shumë probleme ligjore e profesionale, Kryetari i falënderoi përmbaruesit për kontributin e deritashëm dhe u sugjeroi që të vazhdohet më tutje me punë profesionale, integritet, dhe bashkëpunim

Read More

Shkolla e Drejtësisë Amerikane

Më poshtë gjeni të bashkëngjitur materialet për mundësitë e kryerjes Master sipas sistemit të shkollës amerikane. (për më tepër referohen lidhjet si më poshtë). https://salchicagokent.com/kosovo-short-announcement/ https://salchicagokent.com/kosovo-announcement/ https://salchicagokent.com/english-announcement-sal/

Read More

Tryeza virtuale në Odën Ekonomike të Kosovës.

A virtual forum organised by USAID Commercial Justice Activity in cooperation with Kosovo Chamber of Commerce with moderator Berat Rukiqi (President, Kosovo Chamber of Commerce) and panelists Qemajl Marmullakaj (General Secretary, Ministry of Justice) and Arben Gashi (President, Chamber of Private Enforcement Agents). The panelists discuss the role of the enforcement proceedings in the economy

Read More

Takim me Agjencinë Kadastrale të Kosovës

Kryetari i Odës e falënderoi Agjencinë Kadastrale për gatishmërinë për ta rritur dhe konkretizuar bashkëpunimin mes dy institucioneve tona! Pas diskutimeve të nevojshme, u pajtuam që të vazhdojmë takimet për çështje edhe më konkrete!

Read More