Posts by: admin

Takimi mes Odës së Përmbaruesve Privat dhe Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

Më dt. 31.08.2020 Kryetari i Odës së Përmbaruesve zt. Arben Gashi, i shoqëruar nga Anëtari i Bordit zt. Atip Mustafa dhe Shefja e Shërbimit Profesional znj. Florina Ramadani, u takuan me Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës zt. Sami Mazreku Drejtor Ekzekutiv dhe zt. Venhar Hana Shef i Zyrës Ligjore, për të diskutuar disa çështje të

Read More

Oda e Përmbaruesve – zgjedhen organet e Odës

Më dt. 23.01.2021 Oda e Përmbaruesve të Kosovës mbajti Kuvendin e Rregullt, në të cilin u zgjodhën organet e Odës (Bordi, Këshilli Drejtues, dhe Kryetari). Pas raportimit të Kryetarit për zhvillimin e vitit 2020, Kuvendi diskutoi dhe propozoi disa anëtarë për Bordin e ri. Propozimet ishin të larmishme dhe – pas votimit të fshehtë –

Read More

Marrëveshja e bashkëpunimit mes Odës së Përmbaruesve të Kosovës dhe Akademisë së Drejtësisë

Sot më dt. 03.09.2020 u nënshkrua , lidhur me vendosjen e bashkëpunimit mes dy institucioneve. Në emër të Odës, Kryetari Arben Gashi e falënderoi Drejtorin Ekzekutiv të Akademisë zt. Fejzullahu për mirëkuptimin e treguar në kërkesën e Odës për bashkëpunim, si dhe shprehu gatishmërinë e Odës që të organizojnë trajnime të përbashkëta, të shkëmbejnë përvojat

Read More

Takim shumë miqësor dhe i frytshëm në Këshillin Gjyqësor të Kosovës

Kryetari i Odës së Përmbaruesve të Kosovës zt. Arben Gashi mbajti takim me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës zt. Skënder Çoçaj dhe Kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës zt. Enver Peci. Në këtë takim u diskutuan disa çështje që lidhen me fushëveprimin e institucioneve të drejtësisë dhe që kanë ndikim të veçantë në shërbimin

Read More

Unioni Ndërkombëtar i Përmbaruesve Gjyqësorë (UIHJ) ka dhënë një qëndrim lidhur me rëndësinë e dërgimit të dokumenteve nga përmbaruesi privat.

Përmes këtij qëndrimi u vu në dukje superioriteti i sigurisë juridike kur shkresat (në veçanti për fillimin e procedurës përmbarimore) dorëzohen nga përmbaruesi për dallim nga format tjera të dorëzimit. Në këtë rast, UIHJ fton shtetet anëtare të tij që të themelojnë dhe promovojnë fillimin e procesit përmbarimor përmes dorëzimit të dokumenteve nga përmbaruesi si

Read More

Buletini i Vitit 2020

Read More

Mbledhja e Bordit Ekzekutiv të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës

Bordi Ekzekutiv i Odës së Përmbaruesve Privat ka  mbajtur  takimin  e  radhës të rregullt  më datë 13.11.2020 përmes platformës Zoom, ku u disktuan disa çështje,  si: Grupi Punës për Tarifat e Përmbarimit (bashkë me Raportin për vizitën në Shqipëri), Vendimet e Qeverisë/Ministrisë së Shëndetësis lidhur me Covid-19,  Temat tjera sipas propozimeve të Anëtarëve të Bordit.

Read More

Oda e Përmbaruesve – zgjedhen organet e Odës

Më dt. 23.01.2021 Oda e Përmbaruesve të Kosovës mbajti Kuvendin e Rregullt, në të cilin u zgjodhën organet e Odës (Bordi, Këshilli Drejtues, dhe Kryetari). Pas raportimit të Kryetarit për zhvillimet gjatë vitit 2020, Kuvendi diskutoi dhe propozoi disa anëtarë për Bordin e ri. Propozimet ishin të larmishme dhe – pas votimit të fshehtë –

Read More

Takimi i Odës së Përmbaruesve me Ministren e Drejtësisë znj. Albulena Haxhiu

Më dt. 12.04.2021 Kryetari i Odës zt. Arben Gashi, nga përmbaruesit znj. Myjesere Mujku dhe zt. Rushit Hoxha, u takuan me Ministren e Drejtësisë znj. Albulena Haxhiu. Në takimet e diskutimeve të ndryshme që lidhen me përmbarimin, problemet dhe problemet për ndryshimet praktike në praktikë, qartësimi i disa proceseve lidhur me përmbarimin, tarifat e përmbarimit,

Read More

Buletini i Vitit 2020

Read More