Kontakt

Stupite u kontakt

Kosovska komora privatnih izvršitelja je profesionalna organizacija koja objedinjuje sve privatne izvršitelje. Sedište Komore je u Prištini. Komora ima svojstvo pravnog lica i posluje kao neprofitna organizacija.