Ovlašćenja izvršitelja

Po postupku izvršenja, sudski izvršitelj privatnog prava u postupku imenovanja i lice odgovorno za izvršenje ovih ovlašćenja:

nalog za izvršenje i izvršava izvršenje u skladu sa svojim ovlašćenjima;
prihvata i postupa po predlozima zahteva i predlogu za traženje, kao i ustupanju zahteva za njihovo kreditiranje ako nema zahteva;
dostavlja naloge, akte i papire;
identifikuju stranke i intervencije u izvršnom postupku;
naplatu u vezi sa imovinskim stanjem dužnika;
izdaje, sačinjava zapisnike, zahteve i druga službena lica u skladu sa ovlašćenjima i zaključcima iz ovog zakona;
vrši upis, izvršenje imovine, zaplenu i prodaju pokretne i nepokretne imovine;
da čuva upisanu i stabilnu imovinu dužnika, naloži prenos svojine i da izvrši deobu imovine i drugih novčanih sredstava ostvarenih prodajom imovine;
vrši preseljenje i druge radnje izvršenja u cilju izvršenja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
na zahtev dužnika ili poverioca, privatni izvršitelj posreduje između njih za potrebe svojih podataka;
da prima i prenosi gotovinu u skladu sa ovim zakonom;
vodi evidenciju o slučajevima u kojima postupa u skladu sa zahtevima Ministarstva;
optuženi sa drugima kako je predviđeno ovim zakonom izdatim imamo zakon.