Predsedavajući

Visoko veće i predstavlja ga predsednik veća. Predsednika Komore bira Izvršni odbor Komore i stara se da se rad u Komori obavlja u skladu sa zakonskom odredbom, statutom Komore i drugim aktima Komore. Ima ovlašćenja da donosi odluke, uputstva i naredbe, u odlukama o odlukama Skupštine, Odbora i Disciplinske komisije, kao i odlukama Ministarstva pravde. Predsednik Komore predsedava sednicama Skupštine Komore i predsedava sednicama Izvršnog odbora Komore.

Predsednik Komore privatnih izvršitelja Kosova (Januar 2021 – Januar 2024)

Ime i prezime: Arben Gashi

Adresa: Rr. ”Agim Ramadani”, Aktaši 2, Kati I, br. 9

E-mail: [email protected]

Tel: 049 / 425-100 | 038 / 712-385

Predsednik Komore privatnih izvršitelja Kosova (Januar 2018 – Januar 2021)

Bivši gradonačelnic

Predsednik Komore privatnih izvršitelja Kosova (Januar 2015 – Januar 2018)

Ime i prezime: Emine SHERIFI-LUBENIKI

Adresa: Rr. ”Bulevardi i Deshmoret” Ulaz 58-B, sprat I, br. 3

Imejl: [email protected]

Tel: 049 / 208-600 | 038 / 712-712