Profesionalna usluga

Stručne i druge administrativno-tehničke poslove Komore i obavlja stručnu službu Komore.

Stručnu službu vodi direktor Stručne službe.

Obim poslova, radne obaveze, broj zaposlenih, uslovi rada, primanja, prava i obaveze za određene poslove određenog posla i uređuju se u skladu sa zakonskim odredbama o radu i potrebama Komore posebnim aktom o čemu Odbor je doneo, na predlog predsednika.

Direktor stručne službe

Ime i prezime: Florina Ramadani

Adresa: „Cara Justinijana“ 3/2. 10.000 Priština-Kosovo

Email: [email protected]

Tel: +383 (0) 44 / 784-000