Skupština

Skupština Komore radi od svih privatnih izvršitelja i zamenika privatnih izvršitelja registrovanih u Ministarstvu registra.  

Skupština Komore je nadležna za:  

  • Donošenje statuta Komore, poslovnika o radu privatnih izvršitelja i drugih opštih akata Komore;  
  • Izbor članova Izvršnog odbora i drugih članova Komore;  
  • Odlučuju za vrlo slobodne svoje članove i svoju slobodu;  
  • Ovim zakonom i statutom Komore odlučuje o pitanjima vlasti. 

Sednica Skupštine Komore 

Redovna skupština održava ih jednom godišnje, u prva tri meseca svake kalendarske godine.  

Skupština može po potrebi održavati i sazvane sednice. Sve sastanke mogu sazvati:  

  • Inicijativa predsednika Komore; Odluka Izvršnog odbora Komore;  
  • Zahtev 1/3 (jedna trećina) članova Komore;  
  • Sednicu Skupštine priprema Izvršni odbor Komore. 

Pismeno obaveštavajući sve članove Komore o vremenu, mestu i dnevnom redu održavanja Skupštine 2 (dve) nedelje unapred. Članovi Komore moraju lično prisustvovati sednicama Skupštine. Učešće na Skupštini je obavezno, u slučaju članstva članovi su dužni da predsednicima Skupštine dostave opravdanje svojih fotografija u pisanoj formi. Sednici Skupštine mogu biti prisutni i gosti. Skupština otvara i upućuje predsedniku Komore u svojstvu predsedavajućeg Skupštine ili svojoj sednici zamenika predsednika Izvršnog odbora, a ostalim danima najstariji član Skupštine. Svoju kuću u Skupštini pokrivaju sami članovi Skupštine. Za sve sednice Skupštine vodi se zapisnik koji piše predsedavajući Skupštine i po postupku koji imenuje predsedavajući Skupštine. Odluke se obrazlažu u zapisniku samo ako Skupština smatra da to čini. Na zahtev članova Komore koji imaju izdvojeno mišljenje u vezi sa odlukom koju je donela Skupština, sadržina izdvojenog mišljenja unosi se u zapisnik. Zapisnik Skupštine dostaviti svim članovima Komore i Ministarstvu pravde.  

Usvajanje odluka Skupštine  

Skupština je kvorum potrebna ako je u Skupštini 2/3 (dve trećine) ukupnog broja članova Komore. Odluke Skupštine usvaja njihova glasačka porodica. U slučaju istog broja glasova za i protiv veze sa odlukama Skupštine, te odluke se smatraju usvojenim, u slučaju izbora za organe Komore. Član Komore će glasati u slučaju da se postavi pitanje šta će uraditi sa mnom, u organu ne u slučaju izbora u delu Komore. Odluke Skupštine uređuje se javnim glasanjem, odobravanjem glasanja za izbor svih organa Komore ili na zahtev iste ¼ (jedne četvrtine) članova Skupštine.