Kontakti

Na kontaktoni

Oda e Përmbaruesve Privat të Kosovës është organizatë profesionale ku bashkohen të gjithë Përmbaruesit Privat. Selia e Odës është në Prishtinë. Oda ka statusin e personit juridik dhe punon si organizatë jo profitabile.