Unioni Ndërkombëtar i Përmbaruesve Gjyqësorë (UIHJ) ka dhënë një qëndrim lidhur me rëndësinë e dërgimit të dokumenteve nga përmbaruesi privat.

Përmes këtij qëndrimi u vu në dukje superioriteti i sigurisë juridike kur shkresat (në veçanti për fillimin e procedurës përmbarimore) dorëzohen nga përmbaruesi për dallim nga format tjera të dorëzimit. Në këtë rast, UIHJ fton shtetet anëtare të tij që të themelojnë dhe promovojnë fillimin e procesit përmbarimor përmes dorëzimit të dokumenteve nga përmbaruesi si agjent profesional i licensuar nga shteti.

Qëndrimi i UIHJ-Shërbimi i dokumenteve, gurthemel i një gjykimi të drejtë-ALB-2020-10-11

Position Paper UIHJ – Service of documents – EN

Position Paper UIHJ – Signification des actes – FR

Add your Comment