Telegram urimi

Telegrami i Urimit nga Kryetari i Odës për përmbaruesit e Republikës së Kosovës me rastin e 1 Korrikut – Ditës së Përmbarimit. Ndonëse përmbareusit ende përballen me shumë probleme ligjore e profesionale, Kryetari i falënderoi përmbaruesit për kontributin e deritashëm dhe u sugjeroi që të vazhdohet më tutje me punë profesionale, integritet, dhe bashkëpunim

Add your Comment