Oda e Përmbaruesve Privat të Kosovës në forumin virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me programin e USAID për drejtësi komerciale