Trjanim përmbarimi i akteve noteriale

Oda e Përmbaruesve Privat të Kosovës, në bashkëpunim me Odën e Noterëve të Kosovës, ka organizuar trajnim me temën “Permbarimi i Akteve Noteriale”- Trajnimi është mbajtur më dt. 12.10.2019, në ambientet e Hotel Amazona, në trajnim morën pjesë Kryetari i Odës së Noterëve zt. Aliriza Beshi, Noterët zt. Sefadin Blakaj dhe Shpend Haskaj si trajnues, Zv. Kryetari i Odës së Noterëve të Maqedonisë zt. Naxhi Zeqiri si mysafir nderi, dhe shumë përmbarues të Republikës së Kosovës”.

Add your Comment