Organizohet një takim miqësor ndërmjet anëtarëve të Bordit të mëparshëm dhe Bordit të ri Ekzekutiv të Dhomës

Të hënën, dt. Më 29.01.2018 është mbajtur mbledhja e parë konstituive e Bordit të ri Ekzekutiv të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës. Punën e Bordit e hapi kryetari i ri i Odës z. Arben Gashi, i cili fillimisht u uroi mirëseardhje anëtarëve të rinj të Bordit Ekzekutiv, duke shprehur besimin se ata do të punojnë së bashku për forcimin e profesionit të përmbaruesve privatë dhe të Odës për tre të ardhmen. vjet. Më pas u organizua një takim i përbashkët ndërmjet anëtarëve të Bordit të mëparshëm dhe Bordit Ekzekutiv të sapozgjedhur, ku kryetarja e mëparshme e Odës, znj. Emine Sherifi-Lubeniqi, në emër të të gjithë anëtarëve të Bordit Ekzekutiv, uroi kryetarin e ri dhe anëtarët e rinj të Bordit Ekzekutiv, duke i uruar rezultate të mira dhe suksese në udhëheqjen e proceseve të Odës, ndërsa shprehin gatishmërinë në çdo kohë që janë të gatshëm të ndihmojnë Presidentin dhe anëtarët e Bordit për proceset e vazhdueshme dhe forcimin e Odës në të ardhmen. Znj. Sherifi – Lubeniqi e njoftoi presidentin e ri për proceset që janë me prioritet të lartë për sistemin e përmbarimit privat.

Më pas është zhvilluar një bisedë profesionale ndërmjet anëtarëve të rinj dhe të kaluar të Bordit, duke pasqyruar punën e bërë deri më tani dhe propozimet për atë që duhet bërë në të ardhmen.

Add your Comment