U mbajt takimi i radhës i grupit punues për hartimin e shkresave përmbarimore

Më dt. 19 korrik 2018, në zyret e OPP u mbajt takimi i katërt me radhë i grupit punues në hartimin dhe unifikimin e shkresave përmbarimore në kuadër të Odë së Përmbaruesve Privat. Deri më tash janë unifikuar mbi 15 akte përmbarimore dhe në takimet e radhës së datës 01 gusht dhe 09 gusht do të vazhdohet puna në unifikimin edhe të akteve tjera të mbetura. Shkresat përmbarimore do të jenë edhe pjesë e Doracakut të Procedurës Përmbarimore i cili është duke u përgatitur nga eksperti ndërkombëtar i procedurës përmbarimore Z. Jos Uitdehaag në kudër të projektit “Mbështetje profesioneve të lira ligjore dhe Odës së Avokateve”.  

Add your Comment