PredsedavajućI KPPK G. Arben GašI primio novog predsedavajuća komore notara G. Aliriza Beshi

U kancelarijama Komore privatnih izvršitelja, predsednik Komore privatnih izvršitelja g. Arben Gaši primio je na sastanku predsednika Komore javnih beležnika Kosova g. Aliriza Beshi i šef administrativne službe u Notarskoj komori g. Erdon Gjinolli. Gradonačelnik Gaši je na početku čestitao g. Beši za izbor predsednika ONK, poželevši mu uspeh u daljem radu, izrazivši spremnost za saradnju dve institucije u budućnosti. G. Gashi je dodao da je dvema profesijama potrebna plodna saradnja u olakšavanju rada odgovarajućih institucija, stvaranju objekata za pristup pravdi za građane i povećanju poverenja javnosti u pravosudni sistem uopšte.

Ključno pitanje o kojem se razgovaralo tokom sastanka bilo je značaj javnobeležničke radnje u postupku izvršenja, kao i jasnoća ovih akata u slučaju izvršenja.

Predsednik Komore javnih beležnika, g. Beši, je naglasio da notarski sistem i sistem izvršenja nastavljaju da igraju važnu ulogu u razvoju pravosudnog sistema, tako da od stvaranja ove dve slobodne pravne profesije sudovi su odbacili veliki broj predmeta/predmeta,.

Skoro ceo sastanak bio je fokusiran na klauzule o izvršenju notarskih akata, njihov sadržaj i njihov značaj u stvaranju pravne sigurnosti kako za građane tako i za sudske izvršitelje i notare.

Na kraju, dvojica predsednika su se složila da naredni sastanak dva veća ima širi obim, gde bi se ove izvršne klauzule mogle razgovarati i objediniti, a sve u korist građana, zadružnih institucija i pravosudnog sistema uopšte.

Add your Comment