Deklaratën e Odës së Përmbaruesve Privat lidhur me suspendimin e Përmabruesit!

Deklaratën e Odës së Përmbaruesve Privat lidhur me suspendimin e Përmabruesit!